Köttcancer

En kommentar
Ibland är det skönt att få skratta. Och som jag skrattade när jag hörde om denna nya farsot som hotar att tillintetgöra oss carnivorer på det allra mest plågsamma av sätt: köttcancern! Det började med chips, tog vägen via soya och en hel uppsjö med redan bortglömda livsmedel och nu är vi alltså framme vid kött.

Precis som i de föregående cancerlarmen så måste man äta ganska ansenliga mängder varje dag för att det över huvud taget ska få någon slags riskfaktor att öka. Om du äter 0,5 kg kött om dagen så undviker du den ökade cancerrisken, om du däremot äter cirka 1,3 kg om dagen så ökar den markant. Eller markant och markant förresten, med 13-20 % i alla fall. Något att tänka på innan du drar i dig din nionde 150-grammare för dagen. Som om cancer vore det stora bekymret i så fall.

Om du således äter 1-2 kg chips om dagen, använder 4 liter soya i månaden och smäller i dig 1,3 kg rött kött om dagen så ökar du risken att få cancer med cirka 50 %. Du ökar dock risken att dö i någon form av hjärt- och kärlsjukdom med cirka 30 000 % bara inom det närmaste året och på sikt är det naturligtvis oundvikligt.

Det roliga med denna studie är att den innefattar 120 000 personer under en 28-årsperiod (83 600 kvinnor) respektive en 22-årsperiod (37 600 män) och helt struntar i ganska grundläggande faktorer inom cancerforskningen som arv och miljö. Studien påbörjades alltså i början av 1980-talet och vi som var med på den tiden vet ju inte minst vilka enorma skillnader det innebär på alla möjliga plan jämfört med 2012. Hur många av subjekten i studien har flyttat in till storstadsområden, gått upp i vikt, fått en ökad arbetsbörda, skaffat barn, slutat/börjat röka, blivit alkoholiserade, cancer i familjen, slutat/börjat motionera, varit med om trauman et cetera? Ej redovisat. Dessutom kan det lätt uppfattas som oseriöst att man har olika antal subjekt och olika tidsspann för studien.

Eftersom 120 000 inte heller är ett särskilt stort antal när man talar om sannolikhet så börjar man ju också ifrågasätta den minimala skillnaden i ökad risk: 13-20 % är en väldigt ynklig siffra. Om du inom myntkastandets ädla konst talar om 13 % skillnad efter 120 000 kast så ligger det helt klart inom felmarginalen. Det är först när man närmar sig 1 000 000 kast som man kan förvänta sig att fördelningen mellan krona och klave blir ungefär 50-50.

Nåja, låt dem hålla på, denna typ av nyheter är ju tack och lov bara roliga och jag kan inte föreställa mig att någon tar dem på allvar. Dessutom är det mycket köttets förtjänst att våra hjärnor har utvecklats så till den grad att vi kan sammanställa korkade studier av den här typen. Inte illa det!

By the way: Många som dör har någon gång ätit en tomat. Tomater är alltså livsfarliga!

Fridens...
 
1 MM:

skriven

Verkligen roliga rön om dom nu har lagts fram på det här sättet utan att ta hänsyn till andra faktorer. Man kan ju plocka sådana har saker för att skapa rubriker också och skrämma upp folk!