I morse bordades Ship to Gazas fartyg av israelisk militär och enligt varierande uppgifter har ett antal personer dödats (2-14 personer i skrivande stund) och ett flertal skadats. Det förvånar mig inte det minsta att Israel hanterar situationen på detta sätt, det kan faktiskt inte förvåna någon, vad som däremot är ganska ovanligt är att man hanterar vad som är en uttalat partipolitiskt och religiöst oberoende organisation på detta sätt.

Ship to Gaza är mycket noga med att inte vara knutna till politiska eller religiösa ideologier och lägger stor vikt vid att detta är en humanitär och fredlig insats avsedd att vara en direkt hjälp från person till person. Visst kan man diskutera det rimliga i att lasten verkligen kommer att tas om hand av likasinnade, speciellt med tanke på Hamas och PLO:s ovana att beslagta all humanitär hjälp, men avsikten är likafullt fredlig och god.

Om Israel hade låtit fartygen anlöpa, sett till att distribuera förnödenheterna och backat undan ett par steg så hade man åtnjutit åtminstone en liten gnutta respekt i omvärldens ögon. Man hade erkänt att det faktiskt fanns ett problem och agerat därefter, låt vara att en utomstående organisation stod för insatsen.

Istället väljer man som så ofta förr att göra sig omöjliga. Med osäkrade vapen och adrenalin upp till öronen ger man sig ut till havs för att borda dessa fartyg. Hur kan man se en "frihetsflotta" som en provokation? Jag kan inte minnas att Ship to Bosnia hade dessa problem.

När fartygen väl bordas kan vad som helst hända, vem som börjar med handgripligheterna är oväsentligt. Det finns självfallet rutinerade och hugade israelhatare ombord på fartygen, men de allra flesta är där på grund av en genuin vilja att hjälpa de som har det svårt.

Nu har israelerna som sagt gjort sig fullkomligt omöjliga i hela västvärlden igen och vad deras arabiska grannar anser om deras agerande vågar man knappt reflektera över. I slutänden kommer situationer som denna att få Israel på fall, inte ens USA kan försvara detta och dylika övertramp på goda intentioner.

Jag är inte personligen inblandad i Ship to Gaza, men jag kan förstå varför en sådan organisation behövs när världens regeringar tiger och låter de drabbade klara sig så gott det går. 

USA skänker enorma summor till Israel varje år, men inte en cent av dessa går till förnödenheter på Gazaremsan eller Västbanken, de hamnar i de redan prviligerades fickor.

Många har påpekat naiviteten i projekt som Ship to Gaza med flera och visst finns det ett stort mått av det, det måste det finnas, annars kan man inte iscensätta en sådan operation.

Religiösa och politiska intressen kommer att lägga beslag på mycket av lasten och Israel kommer att göra sitt yttersta för att hindra leveranserna, så är det bara, men i en värld där till och med välgörenheten har drabbats av en enorm girighet och hunger så är denna typ av insatser utan tvekan att föredra.

Men det finns en sak som alltjämt maler i mitt huvud. Varför kan inte Hamas, Hizbollah och PLO förse sina medmänniskor med pengar och mat utan att kräva gentjänster i form av våld eller hot om våld? Deras samlade tillgångar ligger, enligt Loretta Napoleoni och många andra forskare, på cirka tjugo miljarder dollar, varav en stor del finns deponerade i obskyra bankers nummerkonton över hela världen. Men det är naturligtvis med dem som med alla andra kapitalister, viljan att skänka är försvinnande liten.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7215954.ab    

Ship to Gaza

Allmänt 3 kommentarer
I morse bordades Ship to Gazas fartyg av israelisk militär och enligt varierande uppgifter har ett antal personer dödats (2-14 personer i skrivande stund) och ett flertal skadats. Det förvånar mig inte det minsta att Israel hanterar situationen på detta sätt, det kan faktiskt inte förvåna någon, vad som däremot är ganska ovanligt är att man hanterar vad som är en uttalat partipolitiskt och religiöst oberoende organisation på detta sätt.

Ship to Gaza är mycket noga med att inte vara knutna till politiska eller religiösa ideologier och lägger stor vikt vid att detta är en humanitär och fredlig insats avsedd att vara en direkt hjälp från person till person. Visst kan man diskutera det rimliga i att lasten verkligen kommer att tas om hand av likasinnade, speciellt med tanke på Hamas och PLO:s ovana att beslagta all humanitär hjälp, men avsikten är likafullt fredlig och god.

Om Israel hade låtit fartygen anlöpa, sett till att distribuera förnödenheterna och backat undan ett par steg så hade man åtnjutit åtminstone en liten gnutta respekt i omvärldens ögon. Man hade erkänt att det faktiskt fanns ett problem och agerat därefter, låt vara att en utomstående organisation stod för insatsen.

Istället väljer man som så ofta förr att göra sig omöjliga. Med osäkrade vapen och adrenalin upp till öronen ger man sig ut till havs för att borda dessa fartyg. Hur kan man se en "frihetsflotta" som en provokation? Jag kan inte minnas att Ship to Bosnia hade dessa problem.

När fartygen väl bordas kan vad som helst hända, vem som börjar med handgripligheterna är oväsentligt. Det finns självfallet rutinerade och hugade israelhatare ombord på fartygen, men de allra flesta är där på grund av en genuin vilja att hjälpa de som har det svårt.

Nu har israelerna som sagt gjort sig fullkomligt omöjliga i hela västvärlden igen och vad deras arabiska grannar anser om deras agerande vågar man knappt reflektera över. I slutänden kommer situationer som denna att få Israel på fall, inte ens USA kan försvara detta och dylika övertramp på goda intentioner.

Jag är inte personligen inblandad i Ship to Gaza, men jag kan förstå varför en sådan organisation behövs när världens regeringar tiger och låter de drabbade klara sig så gott det går. 

USA skänker enorma summor till Israel varje år, men inte en cent av dessa går till förnödenheter på Gazaremsan eller Västbanken, de hamnar i de redan prviligerades fickor.

Många har påpekat naiviteten i projekt som Ship to Gaza med flera och visst finns det ett stort mått av det, det måste det finnas, annars kan man inte iscensätta en sådan operation.

Religiösa och politiska intressen kommer att lägga beslag på mycket av lasten och Israel kommer att göra sitt yttersta för att hindra leveranserna, så är det bara, men i en värld där till och med välgörenheten har drabbats av en enorm girighet och hunger så är denna typ av insatser utan tvekan att föredra.

Men det finns en sak som alltjämt maler i mitt huvud. Varför kan inte Hamas, Hizbollah och PLO förse sina medmänniskor med pengar och mat utan att kräva gentjänster i form av våld eller hot om våld? Deras samlade tillgångar ligger, enligt Loretta Napoleoni och många andra forskare, på cirka tjugo miljarder dollar, varav en stor del finns deponerade i obskyra bankers nummerkonton över hela världen. Men det är naturligtvis med dem som med alla andra kapitalister, viljan att skänka är försvinnande liten.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7215954.ab