Jodå, nog är oron allmän alltid. Jag läste i tidningen idag om två stycken mycket bekymrade professorer som hävdade att det på landets universitet råder "intellektuell inavel". Detta är säkerligen ingen underdrift, under mina fem år på Göteborgs Universitet så var denna inavel ganska påtaglig. Främst kanske på Litteraturvetenskapliga institutionen, men i ett särskilt fall även på den Filmvetenskapliga diton. Hur märks då detta fenomen? Ja, det är en ganska enkel fråga att besvara när man väl befinner sig där, det märks fruktansvärt tydligt. Vissa anses mer tillförlitliga än andra och till och med deras barn och barnbarn får förtur in i systemet, alldeles oavsett om de är tillräckligt kompetenta eller ej. Som vanlig student kanske man inte blev särskilt lidande av det, även om man ibland undrade vad det var för stollar som höll föreläsningar eller handledde ett arbete (svaret fanns nästan alltid i efternamnet), men högre upp i hierarkin var det nästan skrämmande påtagligt att vissa var dömda att förbli marionetter medan andra, av börd, tilläts regerera. Jag ska inte nämna några namn, men min absoluta favorit bland professorerna var närmast att betrakta som en persona non grata, en ohyggligt lärd man, men från helt fel bakgrund. Han var för övrigt den ende av professorerna som jag någonsin såg läsa en bok. Det lustiga var att man förväntades respektera bröder och sonsöner till sedan länge avlidna professorer som om dessa själva var giganter inom ämnet. Obehagligt ålderdomligt och egendomligt incestuöst.
 
Nu kan jag väl tycka att det finns större intellektuella problem att oroa sig för än dessa, för trots allt så var det inget större fel på utbildningen som erbjöds. Det som oroar mig idag är mycket allvarligare än så: minskad läs- och skrivkunnighet och antalet friskolor.
 
För första gången sedan 1970-talet så har analfabetismen fått ett uppsving. Vi landar nu efter länder som Polen, Rumänien, Italien och Portugal i andelen läskunniga medborgare. Förvisso har vi sedan några årtionden tillbaka även halkat efter dessa länder gällande utbildningkvalitet och studieresultat, men gällande alfabetism så har vi varit dem relativt överlägsna. Till viss del kan detta bero på ökad invandring från länder med hög analfabetism, men jag tror inte att det är hela sanningen, jag tror faktiskt att vårt utbildningssystem är på väg mot en kollaps och jag tror att friskolor är en del av anledningen.
 
Friskolor är resultatet av en politisk härdsmälta, ett fruktansvärt misstag och förräderi om man så vill. Det finns inga som helst förklaringar till varför dessa tillåts existera, annat än ekonomiska förstås. Men kan man från statligt håll verkligen sätta ett pris på utbildning? Ja, tydligen, men vad det beror på är svårare att förstå. Sant är att vård, skola och omsorg är svarta hål i budgeten, man kan i princip pumpa in hur mycket pengar som helst i dessa inrättningar utan att någonsin få ett helt tillfredsställande resultat. Detta beror naturligtvis på den mänskliga faktorn och den självklarhet som säger att allt inte alltid kan vara i perfekt skick. Därför väljer staten i ett tillstånd av total sinnesförvirring att sälja utbildningsplatser, vårdplatser och allt möjligt som annars kostar enorma summor skattepengar. Tanken var att man genom att sälja ut allt detta skulle få ett stabilare inflöde av skattemedel och därmed en starkare ekonomi att använda till allsköns investeringar och jobbskapande åtgärder. Så blev det förstås inte och sedan utförsäljningarna tog sin början så har vi skaffat oss 2,5 biljoner i skuld till Världsbanken. Bra jobbat, eller hur? Dessutom har man lyckats förskingra cirka 50 miljarder från våra pensionärer och spekulera bort ytterligare 97 miljarder i NuOn-affären, det tycks sannerligen inte finnas någon hejd på inkompetensen. Det lustiga är att herrar Borg och Reinfeldt inte kommer att straffas för dessa tilltag, inte heller kommer det att bli tal om några folkliga protester eller resningar. Det är för jävligt, på ren svenska. Det är ju förstås inte bara nyss nämnda herrar som är ansvariga för dess fadäser, det är många med dem som borde stå inför skranket och böna och be om nåd.
 
För att återgå till ämnet friskolor så är det stora problemet med dem avsaknaden av statliga kontroller samt bristen på insikt i den faktiska läroplanen. Man kan ju få en läroplan godkänd utan att för den sakens skull följa den i realiteten. Den vanligaste varianten på detta är såklart religiösa friskolor. Vad man än anser om religion så är det knappast vettigt att ha tro som värdegrund för utbildning eftersom religion och vetenskap är varandras kontrahenter. Det ena utesluter faktiskt det andra, såvida ämnet inte är av teologisk art och då endast är att betrakta som en "gissningarnas disciplin". Religionens återkomst i samhället är långtifrån önskvärd, att man har statens benägna tillstånd att indoktrinera barn är endast att betrakta som horribelt.
 
Ut- och allmänbildningens framtid ser obehagligt mörk ut och om något ska förändras så är det upp till oss som har barn att göra det. Vi måste sätta ner foten, påtala problemen och fortsätta att förespråka total sekularisering inom skolmiljöerna. Dessutom måste vi lära våra barn att det är roligt att veta och lära sig saker, inte bara sätta dem med en iPad i knät och tro att det ger dem deras dagliga dos av kunnande och lärdom.
 
Ett långt och någorlunda bittert inlägg, jag vet, men så är jag förbannat upprörd över läget i landet också...
 
Fridens...

Allmänt oroad

Allmänt 2 kommentarer
Jodå, nog är oron allmän alltid. Jag läste i tidningen idag om två stycken mycket bekymrade professorer som hävdade att det på landets universitet råder "intellektuell inavel". Detta är säkerligen ingen underdrift, under mina fem år på Göteborgs Universitet så var denna inavel ganska påtaglig. Främst kanske på Litteraturvetenskapliga institutionen, men i ett särskilt fall även på den Filmvetenskapliga diton. Hur märks då detta fenomen? Ja, det är en ganska enkel fråga att besvara när man väl befinner sig där, det märks fruktansvärt tydligt. Vissa anses mer tillförlitliga än andra och till och med deras barn och barnbarn får förtur in i systemet, alldeles oavsett om de är tillräckligt kompetenta eller ej. Som vanlig student kanske man inte blev särskilt lidande av det, även om man ibland undrade vad det var för stollar som höll föreläsningar eller handledde ett arbete (svaret fanns nästan alltid i efternamnet), men högre upp i hierarkin var det nästan skrämmande påtagligt att vissa var dömda att förbli marionetter medan andra, av börd, tilläts regerera. Jag ska inte nämna några namn, men min absoluta favorit bland professorerna var närmast att betrakta som en persona non grata, en ohyggligt lärd man, men från helt fel bakgrund. Han var för övrigt den ende av professorerna som jag någonsin såg läsa en bok. Det lustiga var att man förväntades respektera bröder och sonsöner till sedan länge avlidna professorer som om dessa själva var giganter inom ämnet. Obehagligt ålderdomligt och egendomligt incestuöst.
 
Nu kan jag väl tycka att det finns större intellektuella problem att oroa sig för än dessa, för trots allt så var det inget större fel på utbildningen som erbjöds. Det som oroar mig idag är mycket allvarligare än så: minskad läs- och skrivkunnighet och antalet friskolor.
 
För första gången sedan 1970-talet så har analfabetismen fått ett uppsving. Vi landar nu efter länder som Polen, Rumänien, Italien och Portugal i andelen läskunniga medborgare. Förvisso har vi sedan några årtionden tillbaka även halkat efter dessa länder gällande utbildningkvalitet och studieresultat, men gällande alfabetism så har vi varit dem relativt överlägsna. Till viss del kan detta bero på ökad invandring från länder med hög analfabetism, men jag tror inte att det är hela sanningen, jag tror faktiskt att vårt utbildningssystem är på väg mot en kollaps och jag tror att friskolor är en del av anledningen.
 
Friskolor är resultatet av en politisk härdsmälta, ett fruktansvärt misstag och förräderi om man så vill. Det finns inga som helst förklaringar till varför dessa tillåts existera, annat än ekonomiska förstås. Men kan man från statligt håll verkligen sätta ett pris på utbildning? Ja, tydligen, men vad det beror på är svårare att förstå. Sant är att vård, skola och omsorg är svarta hål i budgeten, man kan i princip pumpa in hur mycket pengar som helst i dessa inrättningar utan att någonsin få ett helt tillfredsställande resultat. Detta beror naturligtvis på den mänskliga faktorn och den självklarhet som säger att allt inte alltid kan vara i perfekt skick. Därför väljer staten i ett tillstånd av total sinnesförvirring att sälja utbildningsplatser, vårdplatser och allt möjligt som annars kostar enorma summor skattepengar. Tanken var att man genom att sälja ut allt detta skulle få ett stabilare inflöde av skattemedel och därmed en starkare ekonomi att använda till allsköns investeringar och jobbskapande åtgärder. Så blev det förstås inte och sedan utförsäljningarna tog sin början så har vi skaffat oss 2,5 biljoner i skuld till Världsbanken. Bra jobbat, eller hur? Dessutom har man lyckats förskingra cirka 50 miljarder från våra pensionärer och spekulera bort ytterligare 97 miljarder i NuOn-affären, det tycks sannerligen inte finnas någon hejd på inkompetensen. Det lustiga är att herrar Borg och Reinfeldt inte kommer att straffas för dessa tilltag, inte heller kommer det att bli tal om några folkliga protester eller resningar. Det är för jävligt, på ren svenska. Det är ju förstås inte bara nyss nämnda herrar som är ansvariga för dess fadäser, det är många med dem som borde stå inför skranket och böna och be om nåd.
 
För att återgå till ämnet friskolor så är det stora problemet med dem avsaknaden av statliga kontroller samt bristen på insikt i den faktiska läroplanen. Man kan ju få en läroplan godkänd utan att för den sakens skull följa den i realiteten. Den vanligaste varianten på detta är såklart religiösa friskolor. Vad man än anser om religion så är det knappast vettigt att ha tro som värdegrund för utbildning eftersom religion och vetenskap är varandras kontrahenter. Det ena utesluter faktiskt det andra, såvida ämnet inte är av teologisk art och då endast är att betrakta som en "gissningarnas disciplin". Religionens återkomst i samhället är långtifrån önskvärd, att man har statens benägna tillstånd att indoktrinera barn är endast att betrakta som horribelt.
 
Ut- och allmänbildningens framtid ser obehagligt mörk ut och om något ska förändras så är det upp till oss som har barn att göra det. Vi måste sätta ner foten, påtala problemen och fortsätta att förespråka total sekularisering inom skolmiljöerna. Dessutom måste vi lära våra barn att det är roligt att veta och lära sig saker, inte bara sätta dem med en iPad i knät och tro att det ger dem deras dagliga dos av kunnande och lärdom.
 
Ett långt och någorlunda bittert inlägg, jag vet, men så är jag förbannat upprörd över läget i landet också...
 
Fridens...