Att religioner i allmänhet och religiösa människor i synnerhet inte åtnjuter någon större respekt från undertecknad torde vid det här laget vara ganska klart. Den största anledningen till det är självfallet det totala hyckleri med vilket de framlever sina dagar. Gud vet allt, ser allt, kan allt och är god och ofelbar, men visste inte att människan på grund av sin fria vilja skulle söka svaren i vetenskapen istället för hos honom. Vidare gör han ingenting för att förhindra mänskligt lidande och bota cancer et cetera.

Ni har alla hört detta resonemang förut och det är knappast någon nyhet hur urbota korkade samtliga religiösa trossystem är.

Vad jag dock undrar är hur en person som med uppknäppt skjorta och ett enormt guldkors dinglande över bröstbehåringen tänker när han ber om en huvudvärkstablett? Vilka tankar hinner fara igenom hans trosförkalkade hjärna? Funderar han ens över huruvida hans Gud kanske vill att han ska ha ont och att det är därför han har det? Ber han en bön till sin Gud för att lindra denna smärta?

Nej, inte alls, istället vänder han plötsligt sin tillit till den vetenskap som hans heliga bok och dess förespråkare annars så ivrigt förkastar och avskyr. Han använder sig av moderna forskningsrön, kritiskt granskade, resultatet av många års lärdom och studier. Det finns inget som helst gudomligt över en Ipren, ska man tro kyrkans ord så är det snarare Satans verk eftersom allt som har med intellektuella framsteg att göra är syndigt och fult. Helst ska alla vara analfabeter med mindervärdeskomplex och ständigt frukta den omnipotente guden.

Så hur kommer det sig då att till och med de mest uttryckligt troende vänder sig till läkekonstens hedniska gudar?
Svaret är för mig mycket enkelt: religion är bara ett annat ord för hyckleri.

Vad svaret för en troende är har jag varken lust att ta reda på eller tålamod att höra, men en inte alltför vågad gissning är att det lyder något i stil med: Herrens vägar äro outgrundliga. Vilket i sig faktiskt inte är ett svar. Det är ingenting, bara nonsens som man tar till för att man inte har något svar. Religionens svar på politikens "Vi har tillsatt en utredning som ska analysera det".

Jag ger inte ett vitten, inte ett ruttet lingon och definitivt inte en begagnad halstablett för religion. Det är en genetisk sopstation som sedan länge har spelat ut sin roll. Den var möjligen effektiv som en enande kraft på den tiden då vi levde stamliv i grottor och huttrade i skenet från dyrbara och livsuppehållande öppna eldar, men idag är den bara en black om foten. Den hindrar oss från stamcellsforskning, den ursäktar pedofiler, den startar krig, den förintar människans vilja att utvecklas och den är upplysningsidealets raka motsats. Religion är kort sagt detsamma som vansinne.

Så om ni inte redan visste det så vet ni det nu.

Bara ett kort inlägg om religion

Allmänt 2 kommentarer
Att religioner i allmänhet och religiösa människor i synnerhet inte åtnjuter någon större respekt från undertecknad torde vid det här laget vara ganska klart. Den största anledningen till det är självfallet det totala hyckleri med vilket de framlever sina dagar. Gud vet allt, ser allt, kan allt och är god och ofelbar, men visste inte att människan på grund av sin fria vilja skulle söka svaren i vetenskapen istället för hos honom. Vidare gör han ingenting för att förhindra mänskligt lidande och bota cancer et cetera.

Ni har alla hört detta resonemang förut och det är knappast någon nyhet hur urbota korkade samtliga religiösa trossystem är.

Vad jag dock undrar är hur en person som med uppknäppt skjorta och ett enormt guldkors dinglande över bröstbehåringen tänker när han ber om en huvudvärkstablett? Vilka tankar hinner fara igenom hans trosförkalkade hjärna? Funderar han ens över huruvida hans Gud kanske vill att han ska ha ont och att det är därför han har det? Ber han en bön till sin Gud för att lindra denna smärta?

Nej, inte alls, istället vänder han plötsligt sin tillit till den vetenskap som hans heliga bok och dess förespråkare annars så ivrigt förkastar och avskyr. Han använder sig av moderna forskningsrön, kritiskt granskade, resultatet av många års lärdom och studier. Det finns inget som helst gudomligt över en Ipren, ska man tro kyrkans ord så är det snarare Satans verk eftersom allt som har med intellektuella framsteg att göra är syndigt och fult. Helst ska alla vara analfabeter med mindervärdeskomplex och ständigt frukta den omnipotente guden.

Så hur kommer det sig då att till och med de mest uttryckligt troende vänder sig till läkekonstens hedniska gudar?
Svaret är för mig mycket enkelt: religion är bara ett annat ord för hyckleri.

Vad svaret för en troende är har jag varken lust att ta reda på eller tålamod att höra, men en inte alltför vågad gissning är att det lyder något i stil med: Herrens vägar äro outgrundliga. Vilket i sig faktiskt inte är ett svar. Det är ingenting, bara nonsens som man tar till för att man inte har något svar. Religionens svar på politikens "Vi har tillsatt en utredning som ska analysera det".

Jag ger inte ett vitten, inte ett ruttet lingon och definitivt inte en begagnad halstablett för religion. Det är en genetisk sopstation som sedan länge har spelat ut sin roll. Den var möjligen effektiv som en enande kraft på den tiden då vi levde stamliv i grottor och huttrade i skenet från dyrbara och livsuppehållande öppna eldar, men idag är den bara en black om foten. Den hindrar oss från stamcellsforskning, den ursäktar pedofiler, den startar krig, den förintar människans vilja att utvecklas och den är upplysningsidealets raka motsats. Religion är kort sagt detsamma som vansinne.

Så om ni inte redan visste det så vet ni det nu.